Tudjon meg többet cégünkről
Referenciák

ELMŰ-ÉMÁSZ
A két hálózati engedélyes teljes szolgáltatási területe közelítőleg 20.000 km2, és összesen mintegy 2.250.000 fogyasztót lát el villamos energiával.

 • Az ELMŰ-ÉMÁSZ 2002-ben vezette be a MIRTUSZ Műszaki Ügyfélszolgálati és Munkairányító rendszert a fogyasztói hibabejelentések és műszaki igények kezelésére, a régiós szerelői erőforrás-gazdálkodás optimalizálására és a hálózati munkairányítás támogatására.
 • A rendszer a vállalati informatikai környezetbe integrált módon üzemel, szorosan kapcsolódik a kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózati nyilvántartáshoz (EÉGIS), az esemény-statisztikai (HESR), az SAP PM vállalatirányítási, a mérőhelyi munkákat kezelő (MISZ) és a GPS  járműkövető rendszerekhez. Az  ELMŰ-ÉMÁSZ üzemirányítási rendszereinek rekonstrukciója során online kapcsolat kiépítését tervezi a SCADA/DMS és a MIRTUSZ rendszer között.
 • A MIRTUSZ rendszerben éves szinten mintegy 200.000 hiba- és igény-bejelentést, 60.000 hiba és üzemzavari, valamint az SAP PM rendszerből átvett 150.000 tervezett hálózati munkalapot kezelnek.
 • A Mobil MIRTUSZ (mWFM) modult, valamint az integrált Mobil GIS műszaki nyilvántartást 2013-ban vezette be 40 diszpécserrel, 470 szerelővel, 350 szerelő kocsira, 320 mobil terepi eszközzel.

EDF-DÉMÁSZ
A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. mint az EDF vállalatcsoport tagja 755.000 fogyasztót lát el villamos energiával.

 • A DÉMÁSZ Zrt. 2007-ben külön vállalatba szervezte a hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos műszaki tevékenységeket, valamint a mérőhelyeken végzendő feladatokat. Ezzel párhuzamosan a munkairányítási tevékenységét 8 üzemmérnökségbe vonta össze.
 • A megváltozott szervezeti és működési struktúra új, hatékony informatikai támogatást igényelt a műszaki tevékenységek tervezése, irányítása, ütemezése, végrehajtása és elszámolása területén. A bevezetett MIRTUSZ munkairányító rendszer üzenetalapú integráción keresztül kapcsolódik többek között az SAP vállalatirányítási, az ÁRTEMISZ-GIS hálózat-nyilvántartási, az ÁRTEMISZ-ÜTR hálózatirányítási és a HIROT gépjárműkövető rendszerekhez.
 • A 8 munkairányítási központban 200 mobil munkaállomással tartják az on-line kapcsolatot. A MIRTUSZ rendszer segítségével 350 szerelő havonta mintegy 27.000 helyszíni munkát hajt végre 3000 nappali műszakban.
 • A MIRTUSZ rendszer két éves sikeres működése után a DÉMÁSZ úgy döntött, hogy az Partner Kft. mellett, az összes többi, hálózaton vagy fogyasztási helyen dolgozó alvállalkozóját is a MIRTUSZ rendszeren keresztül fogja ellátni munkával. Ezért 2011-ben bevetette a MIRTUSZ WPC modult, amihez már az első ütemben 9 partner vállalat csatlakozott. Jelenleg fokozatosan terjesztik ki a teljes partneri körre, ami kb. 40-50 vállalkozást foglal magában.

Budapest Waterworks
A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapestnek és 21 környékbeli településnek összesen több mint 2 millió lakósát látja el ivóvízzel.

 • A Fővárosi Vízművek 2005-ben helyezte üzembe a MIRTUSZ Műszaki Ügyfélszolgálati és Munkairányító rendszert, mely informatikailag támogatja a csőhálózati fogyasztói hibabejelentések és a műszaki igények felvételét, a központi erőforrás-gazdálkodást és a hálózati munkairányítást, valamint az elektronikus munkalapkezelést a terepi munkavégzők számra. A rendszer továbbfejlesztéseként 2007-től már támogatást nyújt a víztermelési létesítmények fenntartási munkatervezési és műszaki struktúra kezelési feladataihoz is.
 • A MIRTUSZ szorosan integrált a Fővárosi Vízművek SAP vállalatirányítási rendszerének több moduljával (IS-U, CIC, PM, MM; HR, CO, IM-PS, SRM) és együttműködik a vállalati informatikai környezetében működő többi alkalmazással (MIR műszaki nyilvántartás, központi címregiszter, vízminőségi labor rendszer, biztonsági beléptető rendszer, stb.) is.
 • A MIRTUSZ teljesítménye a csőhálózati munkák tekintetében: kereken 34.000 hibabejelentés és mintegy 26.000 beruházási, fenntartási munka évente, egyetlen diszpécserközpontból irányított 130 szerelőcsapat hajt végre. A létesítmények vonatkozásában: az évi átlagos 16.000 beruházási és fenntartási munkát 7 diszpécserközpontból irányított 35 szerelőcsapat végzi el.

FŐTÁV - Budapest Disctrict Heating
A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. a saját fűtőműveiben előállított, valamint a közcélú erőművektől és más hő-termelőktől vásárolt hőenergiát juttatja el a fogyasztókhoz.

 • A MIRTUSZ munkairányítási rendszer a fűtőművek, hő-központok és aknák munkavégzést igénylő műszaki folyamatai hatékony munkairányításának és erőforrás-elosztásának informatikai támogatását végzi, a FŐTÁV Zrt. egész szolgáltatási területén.
  A MIRTUSZ rendszer szorosan integrált a HŐTÉR műszaki nyilvántartáshoz, valamint az SAP PM rendszerhez, melyet szabványos interfészeken keresztül valósit meg.
  A rendszer által kezelt komplex munkák száma mintegy 180.000 évente, melyet 21 diszpécser központból irányított 235 szerelőcsapat hajt végre.

 EREDMÉNYEK

A MIRTUSZ rendszer bevezetésének eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:

 • egyszerűsített munkairányítási folyamat,
 • rövidebb végrehajtási idő, és ezáltal hatékonyabb munkavégzés,
 • szigorúbb kontroll időpecsétek alkalmazásával,
 • gazdaságosabb erőforrás felhasználás,
 • pontosabb költségelszámolás,
 • teljes és megbízható információk létrehozása a vállalati döntéshozatal támogatására.